USTAMP

Partnerek

Gringos_amigos
Logo_yogo
10509591_742344215833547_189240090254811073_n
Untitled-1
Sza-sai_logo
10
Wikingerlogo
Warmup_logo
P%c3%a9k-pont
A25
Pusk%c3%a1s_logo
Arriba_logo
Soupway_logo_%c3%baj
Liter-logo
Tre_viet_logo
Frei_v%c3%a1ci3
Filo_logo
Alibi_logo
Temp-and-pull_logo
Montenegroi
Expresso_cafe

Keresés és csatlakozás

Válaszd ki a kedvenc helyeidet, és gyűjts pecséteket az ajándékokért!

Hűségprogram

Miért szeretik Partnereink a uStampet?
Koc­ká­zat­men­tes: Nincs ap­ró­be­tűs rész vagy kez­de­ti költ­ség!
A part­ne­rünk csak az e­red­mé­nyért fi­zet
Nyom­ta­tott mar­ke­ting a­nya­go­kat biz­to­sí­tunk a part­ne­re­ink­nek,
a­mit gra­fi­ku­sa­ink ter­vez­nek a part­ner ar­cu­la­tá­ra és i­gé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en
A uStamp dí­ja a ju­ta­lom név­ér­té­ke min­den a­ján­dék be­vál­tá­sá­nál egy hű­sé­ges vá­sár­ló­ért cse­ré­be
Part­ne­re­ink pon­tos sta­tisz­ti­kát és át­lát­ha­tó­sá­got kap­nak a vá­sár­ló­i szo­ká­sok­ról on­li­ne fe­lü­le­tün­kön
In­gye­nes Tra­i­nin­get a­ján­lunk sze­mély­ze­té­nek, hogy a leg­e­red­mé­nye­seb­ben hasz­nál­juk a csa­tor­ná­kat
Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál­hat a vá­sár­ló­i­val és új vá­sár­lók­kal o­kos­te­le­fo­nos Push ü­ze­ne­tek­ben


Felkeltettük az érdeklődésed?

Keress minket!

+36 70 414 47 88

Hívj akár azonnal!